NE KALDI ŞUNUN ŞURASINDA!

Durağan merkez nüfusta 5. Ciliğe genelde 4.cülüğe razı oldu.. Uzun müddet yer değiştirmeyecek bir sıraya şimdilik demir attık..
İddiası büyük olmayanların hayalleri de küçük oluyor..
Bu gün ilçe kısır döngü de sürekli kan kaybederken, komşu ilçeler adeta cazibe merkezi oluşturmanın derdine düşmüşlerdir. Farklı yatırımlar, ilgi çekici yapılarla bölgedeki komşu ilçelerin gelmesi ekonomik sirkülasyon oluşturmanın gayreti içerisindedirler.
Özellikle son dönemde Boyabat ilçesinin sinema, seyir tepesi vb. yatırımları gelecekte bu ilçede bir hafta sonunda kimsenin ilçede kalmamasına çoluk çocuk insanımızın buraya gitmesine sebep olacağı gerçeği karşısında biz hala YAP-BOZ’larla vakit geçiriyoruz.
Dikmen’de başlayan TOKİ konutları 300 kişilik yeni, bir nüfusu Dikmen merkeze getirirken biz hala ilçe dışına gönderilen ekonomiye engel olamıyoruz.
Bu ilçenin kötü bir hastalığı var. Tüm bürokratlar, yöneticiler bu ilçe esnafını başka ilçelerin esnafı ile yarıştırırken kendileri de bu ilçeye yöneticilik yaptıklarının farkında bile değildir.
Bu gün bu ilçenin çökmesi ekonomiden soyutlanması bürokratların, görev yapanların işine gelebilir!!!?
Çünkü bu ilçe kan kaybettikçe, ekonomik olarak çöktükçe, esnaf sayısı düştükçe aslında kendileri de bilmekte ve görmektedirler ki; burada görev yapmak zorunda kalmayacaklardır.
Bu ilçede memurlar Boyabat merkezli, göçebe düzeni görev yaparken, bu ilçede görev yapmak zorunda kalan bir çok memur arkadaşımızda ezik siyaset, eksik siyaset ve çapsız siyaset yüzünden verimden düşmekte, yapacakları hizmetleri ertelemekte görev süresini doldurmak için gün saymaktadır.

Bu gün ilçeye aktarılan kaynağı komşu ilçelere veren, ilçeyi yetersiz gören ama düzeltmek geliştirmek için çaba sarf etmeyen, sivil toplum örgütleri tepki vermeyen, vereni de beğenmeyen. Kaymakamı, iktidar temsilciler dağ bayır gezilerinde, belediyesi yap boz döneminde geçmiş olsun Durağan yeni bir beylik yarattın..
Ağası iktidar, yapısı iktidar, gezeni iktidar, yiyeni iktidar çilesini çeken, ezilip büzülen, kıyıda köşede süzülen fon kapısında bekleyen , İŞKUR’a çare diye sarılan bir vatandaş topluluğu ile Durağan göçmüyor, Durağan göçertiliyor…
Çünkü; göçten nemalanan mevcut durumu koruyup kollayan bir yapı ile biz yılları devirdik, bir ilçeyi devirmeye ne kaldı şunun şurasında!!!

KİMİN NEYLE HESABI VAR?
Yıllar önce iktidarın TÜRK kelimesini olan alerjisini yazdığımda bir çok kesimden tepki almıştım. Görüyorum ki; iktidarın Türk kelimesi olan mücadelesi hala bitmemiş. TTB(Türk Tabipler Birliği) ile girilen mücadelede yargının kararı sonrası Anayasa’nın 135. Maddesi gereğince kurulan meslek birliklerinin başındaki Türk- Türkiye kavramları da değiştirilme çabası baş gösterdi.
Bu kavram aslında Türkiye’nin kimliği açısında önemli kavramlar olmasına karşılık iktidar bir çok birliği kendi istediği gibi şekillendiremeyince artık çok basite indirgenen bir kavramı aykırı düşünen her kesime uyarladığı ‘hain’ damgasını vurarak ülkenin birliğini kimliklerden silme gayretine düşmüş olmasıdır.
Bu yarın sendikalardaki Türk vurgusuna, birliklerde diğer kavramlara sıçrayarak devam edecektir. Bu ülkede her kimlik yaşama hakkı bulurken, Türk kimliği sahipsiz kalacak dediğimde kast ettiğim durumda budur. İktidar sahipleri ısrarla Türk ve Türküm kimliği ile oynamaya başladığı dönemlerden itibaren yeni kavramlar türemeye başlamıştır. ‘Türküm’ demekten acziyet duyan bir grubun oluşması da bu süreci hızlandırmıştır. Asıl merak ettiğim konu ise Türk milliyetçiliği ile övünen MHP. dir. Şartsız koşulsuz iktidara destek veren MHP yönetimi bu durum karşısında nasıl bir tavır takınacaktır? HDP’nin istediği Türk kavramının kaldırılması, CHP’ye yapılan suçlama HDP’ye payanda olmak ama Türk kelimesinin kaldırılmasına Türkiyem kavramlarının indirilmesine karşı duran parti CHP, TTB ye vurulan damga hain olmak iktidara düşense TÜRK kelimesini kaldırmaksa…
Sahi bu ülkede kim kiminle, kimin neyle hesabı var?

 

12049

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.