DURAĞAN KAZANDI, KÖYLÜ KAYBETTİ!

Uzun süredir Durağan’a açılması için uğraşılan Meslek Yüksekokulu’nda mutlu sona ulaşıldı.Amma ve lakin Durağan için en büyük bedeli yine köylü vatandaşlarımız ödedi!

Belki hiç birimizin kendi menfaatinden vazgeçmediği bir dönemde belki bilerek belki de bilmeyerek orman köylüsünün yararlandığı haklardan 5 yıl süreyle ikametini Durağan’a taşıyan köylü vatandaşımız yararlanamayacak..

Kimler mi?

İşte Durağan’a en büyük fedakarlığı yapan , Durağan meslek yüksek okulu kazansın diye-rek köydeki nüfus kaydını Durağan’a alan o vefakar orman köylüsü hemşerilerimiz..

Biliyorsunuz; Durağan’da nüfusu 10 binin üzerine çıkartmak , için başlatılan çalışmalarda Durağan’da evi olan ya da kiraya verebilecek olan adreslere köy de oturan köylü vatandaşlarımız nakledilerek, nüfusun artması sağlanmıştı. Bu vesile ile Durağan’ın Meslek yüksek okuluna kavuş-ması için nüfus yönünden gerekli alt yapı hazırlanmıştı.

İktidar cephesi ve yerel yönetimin teşvikleri ile başlayan bu süreçte özellikle orman köy-lüsü olup orman köylülerinin yararlandığı haklardan yararlanan, ormandan gerek ev için kereste ihtiyacı, gerekse yakacak ihtşiyacını karşılayan köylü vatandaşımız bilgilendirilmediği için nüfusunu Durağan’a alarak Durağan’a önemli bir hizmet te bulundu!!!! 

Sonra mı?

Kış ayı gelip çattığında odun ihtiyacı vb. ihtiyaçlar için Orman İşletme Müdürlüğü’nün kapı-sını çaldığında 6831 sayılı Orman Kanununun 5 Maddesi ile karşılaştılar..

Yani Köy nüfusundan şehir merkezine ikametini aldıran daha sonra tekrar köy nüfusuna geçen vatandaşımız ormandan alacağı zati ihtiyaç belgesinden olmuştu.Peki kanun ne diyordu;
6831 sayılı Orman Kanununun 31 ve 32 nci maddesi kapsamında

a-Mülki hudutları içinde Devlet ormanı bulunan bir köy nüfusuna kayıtlı ve köyde devamlı oturan hane reisleri,

b-Orman Kanununun 31 veya 32 nci madde kapsamındaki bir köyde hak sahibi iken, adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre aynı madde kapsamındaki bir başka köye adres naklini yaptıran ve bu köyde kesintisiz en az bir yıl oturan ve halen aynı köyde oturmaya devam eden hane reisleri,

c- Nüfusa kayıtlı olduğu yere bakılmaksızın Orman Kanununun 31 veya 32 nci mad-desi kapsamındaki bir köye adres naklini yaptırıp da aynı köyde kesintisiz en az beş yıl otu-ran vatandaşlarımızdan muhtaç olan hane reisleri,

ç-Orman Kanununun 32 nci maddesi kapsamında, sınırları içinde verimli devlet or-manı bulunan ve nüfusu 2.500 den aşağı olan kasabalardaki muhtaç hane reisleri, hak sahi-bidirler.
(Ne alıyorlar; köyde barınmaları için yapacakları ev, ahır, samanlık, ambar ve kümes vb.)

Yani hak sahibi idi, şimdi bir ideal uğruna 5 yıl boyunca bu haktan mahrum oldu. 5 yıl sonra ise muhtaçlık belgesi ile bu haklarına ancak kavuşmuş olacak.

Durağan halkı ve özellikle esnafı fedakarlık dediğinde bir kez daha düşünmelidir!

Fedakar olan yine köylü olmuş, Durağan için elini taşın altına sokmuş, hesaplamadan, ken-disine anlatılmadan da olsa Meslek Yüksek okul uğruna ihtiyaçlarını gördüğü Orman’a 5 yıl yasak gelmiştir. Yani ihtiyacını artık ilçe merkezinden ya da fondan alacaktır.
O artık köyde oturan bir şehirlidir!
Peki bunca fedakarlığı yapan köylümüze en azından kendisine söyleneni gerçekleştirip nüfusunu ilçeye taşıyan bu vatandaşlarımız kaç kişidir. Kimine göre 500’ün üstünde kimine göre ise 350 civarında…

Sayının pek fazla bir önemi yok.. Neden? Çünkü onlar artık ihtiyaç göremeyen şehirli olup onları bu duruma getiren yetkililerinde onlar için bir şeyler yapması gerekir.

Onlar üzerlerine düşeni fazlası ile yapmışlar 5 yılını odun niyetine yakmışlar!Şimdi adrese dayalı nüfusu kayıt sistemi yüzünden 5 yıl boyunca ihtiyaç alamayacak olan ve gerçekten mağdur olan aileler için Durağanlılar ve Durağanlı siyasetçiler olarak yerel yöneticiler olarak bu fedakarlığı karşılıksız bırakmayalım.. .

Özellikle iktidar partisi madem 10 bin imza ile yapamadığımızı nüfus hareketi ile köylümüz yaptı o zaman gelin onları da sahipsiz bırakmayalım. Onlar Durağan sevdalısı olarak üzerine düşeni yaptılar şimdi sıra onlara bu durumu anlatmadan şehirli yapan yöneticilerdedir…

120147

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.