İKİ UCU KESKİN KILIÇ

İnsanoğlu yaratılış potansiyeli icabı mükemmel bir donanımla dünyaya gelir. Ancak muhtelif nedenlerle var olan mevcut potansiyelini her zaman davranışa ve sonuca dönüştürmek mümkün olmaz.
Mükemmeliyetçilik iki ucu keskin bir kılıca benzer. Mükemmeliyetçi kişiler bir yandan en yüksek standartlara ulaş(tır)mayı beklerlerken diğer yandan da asla hata yapmaması gerektiğine inanırlar. Bu ilk bakışta olumlu bir özellik gibi görünse de aslında ulaşılması mümkün olmayan bir konuma ve duruma umutsuzca erişme çabası anlamına gelir.
Mükemmeliyetçilik, hayatın diğer sahalarında olduğu gibi çocuk yetiştirme konusunda da çocuk ve ebeveyn arasında, işin içinden çıkılamaz önemli problem alanlarından birisi haline geldi.
Bu tutuma sahip anne babalar, çocuktan kusursuz olmalarını ve her şeyi tam yapmalarını beklemektedirler. Oysa bu her şeyden önce çocuk gelişimine zıt bir durumdur. Zira çocuk demek kendini, hayatı ve çevreyi tanımayarak, doğru tutum ve davranışlar sergileme yolunda “öğrenici/acemi” demektir. Nasıl ki direksiyon eğitimi kursuna devam eden birinden kusursuz sürüş beklenemezse, çocuktan da mükemmel tutum ve davranışlar beklemeniz beyhudedir.
Mükemmeliyetçi ebeveyn, sürekli kontrol etme, tekrarlama, sıralama, planlama, düzenleme, erteleme, eleştirme ve başkasını değiştirmeye çalışma gibi tutum ve davranışalar takıntı haline andıran şekilde tekrar ederler.
Mükemmeliyetçi tutuma sahip ebeveyn, bu davranışlarıyla aslında kendilerine zarar verdiklerinin farkında değiller. Mükemmel olma istek ve azimlerinin kendilerine başarı, onay, sevgi ve takdir kazandıracağını sanıyorlar. Ancak unutulmamalıdır ki, başarılı olsalar da, kullandıkları yöntemler onları çok istedikleri “sevgi” ve “kabul görme”den mahrum bırakır.
Diğer taraftan mükemmeliyetçilik ile en iyiyi yapma çabası birbirine karıştırılmamalıdır. Çünkü elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmakla mükemmeliyetçilik farklı şeylerdir.
En iyiyi başarmak için çaba göstermek, başarılı olmayı istemek ya da hedeflerine ulaşmak için çalışmak insana zevk verir. Mükemmeliyetçi kişiler ise hiçbir durumda hata yapılmaması gerektiğine inandıklarından kendilerinden ve yaptıklarından sürekli endişe ederek yaşarlar. Bu da ebeveyni ve çocuğu gerer.
Anne babalar, hata yapma ya da başarısız olma korkusuyla çocukları üzerinde gereksiz baskı oluşturmaktan uzak durmalı. Hayatta doğrular kadar yanlışların da olacağını kabul etmeli. Çocukların hayatı tecrübe ederek öğreneceğinin farkında olmalı. Çocukla ilgili aşırı beklenti, hem çocuğu hem de anne babayı gereksiz yere strese sokar. Baskı altındaki bir çocuğun ise yeteneklerini tam anlamıyla ortaya koyması zordur.
Biliniz ki hayatta mükemmel kimse yoktur. Ve olmayacaktır da. Önemli olan, hayat yolculuğundaki çocukların, mutluluğuna ve başarısına şahitlik etmektir.

120141

Ahmet KOCACAN

Ahmet KOCACAN

Eğitimci-Yazar-Psikolojik Danışman Ahmet KOCACAN, 1977 yılında Balıkesir’de doğdu. İlköğretim ve ortaöğrenimini doğduğu ilde tamamladı. 2000 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümünden lisans diploması ile mezun oldu. Daha sonra Anadolu’nun değişik il ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde “Psikolojik Danışman” unvanıyla görev yaptı. Aynı zamanda yurt içi ve yurt dışında farklı kurum, kuruluş, dernek, seçkin okul, kreş ve dershanelerde öğretmen, öğrenci ve veli odaklı yüzlerce eğitim semineri ve konferanslar düzenledi. Ahmet Kocacan'ın 2010 yılında BEN BISIKLET ISTIYORUM , 2011 yılında BÜYÜDÜKÇE, 2013 yılında DAVRANIŞ REÇETESI, 2015 yılında da IKI GÖNÜL BIR OLUNCA isimli yayınlanmış -şimdilik- dört eseri bulunmaktadır. Bu kitaplar okuyucuların fevkalade beğeni ve takdirini kazanmış ve kazanmaya devam etmektedir. Ahmet Kocacan çocuk ve aile konularında danışmanlık ve yazarlık yapmanın dışında farklı Avrupa ülkelerinde (Almanya, Fransa, Hollanda, Isviçre ve Belçika) seminer ve eğitim çalışmalarında da bulundu. Televizyon programlarına konuk olarak katılarak çocuk eğitimi ve eşler arası ilişkiler konusunda programlar yaptı. Yazar Ahmet KOCACAN, hali hazırda ülke sathında ve Avrupa’da seminer, eğitim ve konferanslar düzenlemenin yanı sıra, sinopşehirgazetesi, duragan57.com, damla.nl isimli yurt içi ve yurt dışında çeşitli gazete ve internet sitelerinde eğitim ve aile konularında köşe yazarlığı da yapmaktadır. Ayrıca Ahmet Kocacan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın gönüllü ve sertifikalı eğiticilerindendir. Kendisi seminer, eğitim, kitap ve yazarlık çalışmalarındaki hedefini, “en büyük derdim, bu toplumun ve çocuklarının mutluluğu ve başarısıdır” sözleriyle özetlemektedir. Psikolojik Danışman Ahmet KOCACAN, Türkiye’nin her yerinden ve Avrupa’dan seminer programları için davetler almanın yanı sıra yeni proje ve kitap çalışmalarına devam etmektedir. Ahmet KOCACAN evli ve iki çocuk babasıdır. Yayınlanmış Eserleri . Ben Bisiklet İstiyorum (3. Baskı) . Büyüdükçe (4.Baskı) . Davranış Reçetesi (2. Baskı) . Iki Gönül Bir Olunca (1. Baskı)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.