KUDÜS BİZİMDİR!

Kudüs’ü Yahudilerin peygamberi Hz. Süleyman inşa etmiştir. Kudüs’te “Beytül Mukaddes” adlı görkemli Kutsal Tapınak’ın bir ucunda da Mescid-i Aksa bulunmaktadır. Romalılar tarafından yıkılan yapının sadece duvarlarından biri ayakta kalmıştır. Ayakta kalabilmiş olan bu bölüm Yahudiler için “Ağlama Duvarı” denilen ibadet yeridir. İlginç olan başka bir durum ise duvarın en üst sırasındaki taşlar Müslümanlar tarafından örülmüştür.
Yahudi Hz. Süleyman tarafından yapılan yapının bir ucunda İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in miracının gerçekleştiği Mescid-i Aksa var. Mescid-i Aksa ilk yıllarda Müslümanların kıblesi idi. Müslümanlar için çok hassas ve derin bir kutsallık arz eder. Öte yandan Kuran-ı Kerim’in İsra Suresi 1. Ayeti’nde de Mescid-i Aksa’dan “çevresini mübarek kıldığımız” şeklinde söz edilir.
Yahudiler için ise “sadece bir kısmı kalan Ağlama Duvarı, yüzyıllarca onları milli ve dini şuur” olarak ayakta tutan semboldür. Kudüs’ün Ürdün’den alınması sonrası İsrailliler duvarın önünde toplanarak “2000 yıllık rüyanın gerçekleştiği” inancıyla kutlama yapmışlardır.
Kudüs, Hıristiyan peygamberi Hz. İsa’nın sırtına yüklenmiş ağır tahta haçla tırmanışa zorlandığı çile yolu ve tepede çarmıha gerildiği, yatırıldığı taşın bulunduğu bir şehir olmakla birlikte İsa’nın 12 Havari’yle son yemeğini yediği ve göğe yükseldiğine inanıldığı binanın da olduğu şehirdir.
Yine ilginçtir ki son yemeğin yendiği salonunun alt katında Hz. Süleyman’ın mezarı, üst katında ise bir mescit yer alır.
Kudüs 3 din için de kutsal kabul edilir. Ortadoğu da barış hedefleniyorsa bu kutsiyet göz önünde bulundurulmalıdır.
Bu yüzden Kudüs hiçbir konuda politik malzeme edilmemeli, herhangi bir oldubitti ile bir tarafa mal edilmemelidir.
Kudüs’te böylesine iç içe bin yıllar geçirmiş farklı inançtan insanları birbirinden koparmak, kutsal mekânlarından dışlamak Ortadoğu’da büyük karışıklık için potansiyel tehlikedir. Bu durum sadece Ortadoğu’yu değil ekonomik, kültürel ve siyasi etkileri ile tüm Dünya’yı ilgilendirecektedir.
Özetle, üç ilahi dinin kutsal merkezi olmasının ötesinde enerji koridoruna açılan kapı olan Ortadoğu için önem arz eden Kudüs, özgür olmadığı sürece tüm Dünya O’na tutsak olmaya devam edecektir.
Kısacası Kudüs bizimdir, tüm insanlığın ortak değeridir…

12082

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.