MAVİŞ’İN VERDİĞİ KANUN TEKLİFİ TBMM’DE KABUL EDİLDİ

MAVİŞ’İN VERDİĞİ KANUN TEKLİFİ
TBMM’DE KABUL EDİLDİ..

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Sinop Milletvekili Dr. Nazım MAVİŞ’in ilk imza sahibi olduğu “Bazı Kanun ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda 20 Haziran Perşembe günü görüşülerek kabul edilmişti. Komisyonda kabul edilen Kanun Teklifi TBMM’de 25-27 Haziran 2019 tarihlerinde görüşülerek kabul edildi.

Kanun Teklifine Destek Verenlere Teşekkür

Maviş, TBMM Genel Kurulundaki konuşmasına; teklifin oluşum sürecinde kanaatlerini paylaşan eğitimci ve diğer paydaşlara, tekliflerinin komisyona gelmesinden itibaren katkı veren komisyon üyelerine ve Genel Kurul’da da görüşleriyle Kanun Tekliflerine katkı sunup, oylarıyla destek verecek olan Milletvekillerine teşekkür ederek başladı.

Eğitimde Önemli Mesafe Sağlandı

Maviş, on yedi yıllık iktidarları döneminde okulların fiziki koşullarının iyileştirildiğini, derslik sayısında ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısında çok önemli iyileştirmelerin yaşandığını, iktidara geldiklerinde 400 bin civarında olan öğretmen sayısının 1 milyona çıkarıldığını, eğitime erişimin herkes için eşit ve kolay hâle getirildiğini, veli ve öğrenciler üzerinde eğitimin oluşturduğu mali yüklerin, ücretsiz ders kitabı, dershane düzenlemesi ve sağlanan burs imkânlarıyla azaltıldığını ve önemli bir diğer husus olan eğitim müfredatında çok ciddi bir demokratikleşmeye imza atıldığını ifade etti.

Dinamizm Eğitimin Doğasında Yer Alıyor

Toplumsal değişimlerin çok hızlı yaşanması sebebiyle toplumun dinamikleri ve yaşanan değişim sürecini dikkate alma zorunluluğunun olduğunu, eğitim sürecine statik bakış açısıyla yaklaşmanın yanlış olacağını, Finlandiya gibi dünyanın en başarılı eğitim uygulamalarına sahip ülkelerde bile eğitimin standartları, kalitesi, yaşanan sorunların her gün tartışıldığını, dolayısıyla eğitimle ilgili zaman zaman yapılan yeni mevzuat düzenlemelerin bahsedilen bakış açısıyla değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
Milletlerin İstiklal Ve İstikbali İçin Önem Arz Ediyor
Milletlerin istiklal ve istikbalinin eğitimle çok yakından ilgili olduğunu, eğitimin sadece bir politika meselesi olmadığını aynı zamanda -birçok mütefekkirin de bizlerle paylaştığı gibi- bir dava meselesi olduğunu, Nurettin Topçu’nun meşhur “Türkiye’nin Maarif Davası” kitabının bahsi geçen anlamda eğitimin ülke açısından, millet açısından taşıdığı kıymet ve değeri bize çok iyi ifade eden önemli metinlerden olduğunu ifade etti.
Maviş’in Kanun Teklifinde Neler Var
Maviş’in Kanun teklifinde yer alan başlıklar
Süreli Sözleşmeli Personelin Zorunlu Hizmet Süresi 4+2 yerine 3+1 yıla indirildi.
Süreli Sözleşmeli Öğretmen, Din Hizmetleri Sınıfında Çalışan Sözleşmeli Personel ve Süreli Sözleşmeli Sağlık Personeli için geçen zorunlu hizmet sürelerinin üç yıl sözleşmeli, bir yıl da kadrolu olmak üzere toplam dört yıla indirilmesi sağlandı. Böylelikle zorunlu hizmet süresi toplam 6 yıl yerine (4+2) 4 yıl (3+1) olarak belirlenmiştir.
Yükseköğrenim Barınma Hizmetleri Tek Elden Yürütülecek
Gerçek veya tüzel kişiler tarafından açılan yükseköğrenim öğrencilerine yönelik yemekli veya yemeksiz özel barınma hizmeti veren kurumların açılması, işletilmesi ve denetimine yönelik iş ve işlemlerin daha etkin yürütülebilmesi için halihazırda Millî Eğitim Bakanlığınca yürütülen görevin Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne devredilmesi sağlandı. KYK Genel Müdürlüğü başvuran 427.148 kişiden 381.837 öğrenci yurtlara kabul edilerek %89,39 oranında talep karşılama seviyelerine ulaşmıştır. Yeni düzenleme ile KYK’nın yurt işletmeciliği ile ilgili deneyim ve tecrübesi göz önüne alınarak ihtiyaç planlaması, standardizasyon konularında birlikteliğin sağlanabilmesiyle kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amaçlanmaktadır.
Öğrencilerin Gelişim ve Bireysel Özellikleri Göz Önüne Alınacak
Ülkemizde 5 yaş dönemindeki çocukların % 84’ünün okul öncesi eğitime devam etmesi, öğrencilerin gelişim düzeyleri ve bireysel özellikleri göz önünde bulundurularak 66 ay olan ilkokula başlama yaşı 69 ay olarak yeniden düzenlendi. Ayrıca okula erken başlama veya okula geç başlama hakkı verilmesine ilişkin hususların Yönetmelikle düzenlenebilmesine imkan sağlandı. Bu kapsamda gelişimi hızlı olan çocukların okula erken başlayabilmesi ile gelişimi yavaş olan çocukların okula geç başlayabilmesine imkan tanınarak erken geç başlama esnekliği sağlanmış, aynı zamanda yeni düzenleme ile fiziksel yaş farklarının ortadan kalkması sağlanarak akran zorbalığı riski ortadan kaldırılmıştır.
Çıraklık, Kalfalık ve Ustalık Eğitimi Mesleki Eğitim Programıyla Uyumlu Hale Getirildi
Daha önce 6764 sayılı kanunla çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimi mesleki eğitim programı adı altında zorunlu hale getirilmişti. Düzenlemeyle ise mesleki eğitim programlarına kayıt şartları yeniden düzenlendi. Kalfalık ve ustalık eğitimi örgün eğitim kapsamına dâhil edildiğinden ustalık eğitim sınavı şartlarında değişiklik yapıldı.
Özel sektör ve Organize Sanayi Bölgeleri tarafından Özel Mesleki Eğitim Merkezleri Açılabilecek
Eğitim-istihdam bağlantısının güçlendirilmesi, özel sektör tarafından mesleki eğitime doğrudan katkı sağlanması ve faaliyet gösterilen alanlarda ihtiyaç duyulan becerilere sahip nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla mesleki eğitim merkezlerinin organize sanayi bölgesi yönetimlerince ve özel sektör tarafından (gerçek ve tüzel kişiler tarafından) açılabilmesine imkan sağlandı.

12054

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.