SANAYİ SİTESİNDE BİZ SÖYLEMEDEN YAZDILAR UMARIM TEDBİRİNİ DE ALIRLAR!

Geçtiğimiz hafta belediyeye bir dilekçe verdik. Tabii ki biraz ortalık karıştı.. Esnafı için iyi olan, şeffa olunan, çözüm sunan her projenin yanındayız…
Değerli hemşehrilerim belediyeye verdiğimiz bir dilekçeye cevap S.S. Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi tarafından üyelerine partim ve şahsımın yanlış ve hedef gösterici, bir üslupla mesaj olarak atılmış olması nedeni ile bu açıklama zorunlu hale gelmiştir. Kamuoyunun gerçekleri bilme hakkı her daim vardır. Söz konusu kooperatif kendisini siyasetin merkezin oturtması ve kendisine sadece AKP’ye karşı sorumlu hissetmesi, AKP ilçe başkanı tarafından yönetiliyor olması, AKP ilçe başkanı Hasan YILDIRIM’ın ‘TOPLANTIYA KATILANLARIN HABERİ VAR. KATILMAYANDAN BANA NE?” anlayışı ile süreci yönettiği ve üyelerine karşı gerekli sorumluluğu yerine getirmemesinden kaynaklı bir süreç yaşanmaya devam etmektedir. Bu nedenle Durağan’ın sorunu haline gelen ve Durağan’da belediyeye yazı yazılana kadar ne bir proje, ne de resmi bir evrak gösterilmeyen Küçük sanayi sitesinde yazımız üzerine projenin, tapuların ortaya çıkması sevindiricidir. Her siyasi partiye mensup üyeler olduğu gibi CHP mensubu olan veya gönül vermiş ya da gazete olarak bizlere de bilgi danışıp parayı yatırmak isteyenler olmaktadır. Bir çok üye parasını geri çekmek istediğinde paralarını geri çekmemeleri gerektiğini parayı yatırmasalar bile ortak olarak kalmaya devam etmeleri gerektiği, Durağan’ın acilen bir sanayi sitesine ihtiyaç duyduğu yönünde tavsiyelerimiz olduğu bilinen bir gerçektir.
Durağanda sadece parası olanlar ya da gurbete gidip para sahibi olmuş isimler için sanayi yapılıyor algısı doğru bir davranış olmadığı gibi ilçemiz sanayi esnafına karşı da yapılan en büyük haksızlıktır.Yaşanan süreçle ilgili yeni mağduriyetlerin yaşanmaması adına konunun imardaki muhatabı olan Durağan belediyesine vermiş olduğumuz dilekçe ebabil kuşları ile kooperatif başkanına ulaştırılmış. Nasıl ulaştırılmasın ki hem AKP yönetiminde babası olan hem kooperatif başkanının oğlunu fen işlerine aldığınızda oradan oraya haber uçması normaldir. Ama en azından dilekçeyi çarpıtmasalardı. Belediye başkanına tavsiyemdir o makamlar gelip geçicidir. Size verilen dilekçeler ulu orta sokaklarda akrabalarda gezmez. Veriyorsanız en azından doğru olarak paylaşın. Size yapılan bir şikayet dilekçesi ya da aba altında sopa gösterme değildir. Biz aba altından kimseye sopa göstermeyiz..
Bizim bilgi talepli dilekçemizde belirttiğimiz 1163 sayılı kooperatifler KanununMadde 59:
(Ek: 6/10/1988 – 3476/15 md.) Kooperatif ve üst kuruluşlarca tanıtma ve ortak kaydetmek amacıyla yapılacak ilan, reklam ve açıklamalar, eksik ve gerçeğe aykırı olamayacağı gibi,yanıltıcı bilgi ve unsurlar taşıyamaz.”
Maddesi ile bu hükme aykırı davranan kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri ve memurları yine 1163 sayılı kkooperatifler kanunun ek 2/1 Maddesi: gereğince: “Aynı Kanun’un EK 2/1. maddesi hükmü gereğince fiilin önem ve mahiyetine göre üç aydan iki yıla kadar hapis ve yüzbin liradan birmilyon liraya kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar. Maddede öngörülen kişilerin tanıtma ve ortak kaydetmek amacıyla ilan, reklam ve açıklamalarında, eksik ve gerçeğe aykırı ya da yanıltıcı bilgi vermeleri aynı zamanda TCK’nın 164. maddesindeki suçu oluşturur. Bu durumda TCK’nın fikri içtima hükümlerine ilişkin 44. maddesi uyarınca fail hakkında işlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet vermesi nedeniyle en ağır cezayı gerektiren TCK’nın 164. maddesinde öngörülen suçtan dolayı hüküm kurulur” demektedir.
Kooperatif kanununun biz biliriz diyorsunuz ama üyelerinize dilekçe de yazılan bu kanun maddelerini ilan ve reklam istiyor diyerek yalan söyleyip çarpıtmayı iyi biliyorsunuz. Bu cümlelerde reklam ya da ilan isteme değil verilen ilan reklam ve beyanatların yalan üzerine kurulmaması gerektiğidir. Yorumlama özürlü olunca vatandaş benim ilan ya da reklam istediğimi yazabilecek kadar okuduğundan bi haber…Sizin almadığınız ruhsatın, gösteremediğiniz projenin sorumlusu ortaklarınız değil yönetim olarak siz ve AKP ilçe başkanı sorumludur. Aldıysanız aldığınızı belirtiyorsanız, çıkar paylaşırdınız. Kimsenin aklında da soru işareti kalmazdı.O nedenle suç işliyorsunuz dedik.. Benim dilekçe ile zoraki almaya çalıştığınız belediyenin halen ruhsatı yok sadece talep ettiler dedikleri evrakları grubunuza gönderme zahmetinde bulundunuz. Bu da üyeler açısından en azından olumlu bir gelişmedir.
Belediye başkanı olarak bilirsin ki, ilan ya da reklamlar basın ilan kurumu aracılığı ile yayınlanmaktadır. Buna rağmen bana da reklam verseniz, bilboardlara da assanız ortaklarınızı aldatıcı hele ki makamınızı kullanarak ruhsatı belgesi hazır diyerek ortaklardan para istiyorsanız o belgeleri, ortaklara göstermek yasal mevzuatların tamamlandığına da ikna edecek olan belediye başkanı olarak siz, AKP ilçe başkanı ve kooperatif başkanı olduğunu bilmeniz gerekir.
Biz dilekçemizde Durağan sanayi esnafının tekrar mağdur olmaması bize gelenlere doğru cevap verebilmek adına 3 soru sorduk;
1-Sanayi sitesi olarak kurumunuza gerekli projeler ve evraklar teslim edilmiş ve belediyenizce inşaat ruhsatı verilmiş midir? ,
2 Bölgede yapılan imar çalışmalarında alt yapı ve zemin etütlerine uygun çalışmaların yapıldığı denetlenmiş midir?
3- Çevre ve Şehircilik l Müdürlüğü dahil olmak üzere sorumlu bakanlıkların e sunulan pro jelerde işaat yapılabilir izinleri var mıdır?
Dilekçemizde her soruya ayrıntılı bir cevap gönderilmiş ama şu sayı şu izinli şu bakanlık onaylı ve tarafımızdan inşaat yapı ruhsatı verimiştir yazısı bir türlü yazılamamış.
Sorunda zaten bu. Ruhsatınızı,izinlerinizi tamamlayın bu esnaf size destek sunar. Hiç bir esnaf kirada durmaktan, sağda solda olmaktan mutlu değil. Topladığınız paralar, hibe krediler, satılan ya da fabrikalar için belirlenen dönümlük arsalardan gelen paralar ruhsat almaya yönetimin sorunlarını çözmeye yeterde artar bile… Sanayi bölgesinde arsa alanların derdi ne olursa olsun, onların arsası duracak ama sanayi dükkanı alan bir esnafın yaşadığı sorunlar, ekonomik krizler ailesel facialara sebep olabilir. Sanayi başlamaz ya da gecikir ya da bitme aşamasına getirilmezse sanayi esnafı kredi ödeme zorluğuna düştüğünde bu vebalin altından kalkabilecek misiniz?
Asıl mesele budur…. O nedenle bu dilekçe yazıldı ve resmi bir yazıya dönüştü.
Dilekçeye cevap verenler bizim kaygılarımızı anlamış olacak ki, Bu güne kadar dillendirmekten korktuğumuz dere yatağı taşkınları Samsun, Sinop Ayancık, Kastamonu Bozkurt ilçelerinde yaşanan bir sel felaketi nasıl zararlar açtı ve hükümet bu felşaketleri önlemek için yönelik ciddi yaptırımlar getirdi.
Bunu şimdi niye yazdım.. Belediye bana yazdığı yazı da bu korkularımıza kaynak oluşturacak bir cümle kullanmış. Ada dağından gelen Dura deresinin yatağının ağzına, 1. Derece deprem kuşağı ve fay hattına, yıllara konu olan ve hala bitmeyen çöp yığınlarının oluşturduğu bölgeye yapılan sanayi sitesi ile ilgili olarak belediye cevap dilekçesinde; “Sanayi sitesi projesinin uygulanacağı taşınmazla Hazinenin özel mülkiyetinde iken 6306 sayılı “AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN” kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği bakanlığına tahsisli bulunduğu üzere anılan Kanunun’nun 6 ıncı maddesinin 5. Fıkrası ile dönüşüm projeleri Özel Hesabı Yönetmeliği’nin 25. Maddesinin 2 inci fıkrası kapsamında küçük sanayi sitesi yapılmak üzere S.S. Durağan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine satışı gerçekleşmiştir.”
Deniliyor.
Yani devletin afet bölgesi olarak gördüğü bu alanda yapılacak çalışmalar gelecekte sanayi esnafımızı mağdur etmemelidir. Karayollarının düşecek kodu ile Adadağından gelen Dura deresi sanayi esnafında yıkımlara sebep olmamalıdır. Zeminde biriken metan gazı doğru hesaplanmalı, nitelikli, dolgu ile doldurularak yarın bir gün esnaf dükkansız, Durağan’da sanayisiz kalmamalı, ödenen bunca para insanların alınteri bir heves ve inat uğruna çöplükte çöpe dönüşmemelidir.. İşte o nedenle siyasasl baskılarla değil bilim ve teknoloji ile yapı denetimin kurum ve kuralları ile sanayi inşaa edilmeli, ortaklardan hiç kimse mağdur edilmemeli, paralar bile yasal ve resmi yazı ile istenmelidir. Çünkü ortak ne için nereye? ne kadar? yatırması gerektiğini tebligatla öğrenerek yoluna devam etmeli, yasal bir güvenceye kavuşmalıdır.
En azından bu güne kadar olmayan projeyi, kesilmeyen ruhsatta hızlı yol katetmelerine vesile olduk.. Demek ki ortaklarınıza şeffaf olunduğunda, yalan söylenmediğinde daha düzgün işler oluyor. Umarım kısa zamanda bitirip hak sahiplerine teslim ederler…

MUSTAFA EKER

12020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.