SANAYİİ SİTESİNDE SON DURUM; SEÇENEK ÇOK, İMZA YOK!

Küçük Sanayi Sitesi ile ilgili CHP Durağan ilçe başkanı Mustafa Eker’in Durağan belediyesine verdiği dilekçe sonrası verilen 24.11.2022 tarihli cevapta talep var şimdilik ‘RUHSATI YOK’ oldu. CHP Sinop milletvekili Barış Karadeniz’in ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığına verdiği yazılı soru önergesine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 21.11.2022 tarih ve 3275125 no’lu cevabında ise bakanlığın Durağan’da böyle bir projesinin bulunmadığı ve böyle bir proje teklifinin de 2022 yılında kendilerine ulaşmadığı belirtildi. KSS Kooperatifi başkanı Harun ÖZPİYAL’de 25 Kasım tarihinde yaptığı sosyal medya paylaşımında imzasız yapı ruhsatını paylaşarak “ruhsatımız kesildi’ dedi.

YAPI RUHSATI BAŞVURUSUNDA BULUNULMUŞTUR…

Durağan Belediye başkanlığı CHP Durağan ilçe Başkanı Mustafa Eker’in yazılı dilekçesine Belediye başkanı Ahmet Kılıçaslan imzalı verdiği cevapta kooperatifin ruhsat talebinde bulunduğu belirtilerek; “Taşınmazların temini ve teslimine ait bütün bilgi ve belgeler ile teslim tesellüm tutanakları, imar durumu talep edilmeden önce yapı kooperatifince Belediyemize sunulmuştur. İmar durum belgesinin Belediyemizce düzenlenmesinin ardından projelendirme aşamasına geçilmiş ve ruhsata esas projeler de müelliflerince hazırlanarak ön onay için Belediyemize sunulmuştur. Projelerin kontrolü ve ön onayı sonrasında ruhsata esas mimari proje bilgileri, ilgili Bakanlığın sistemi olan Ulusal Yapı Denetim Sistemine yüklenmiş ve Bakanlıkça yapı denetim kuruluşu ataması da gerçekleşmiştir. Ruhsata esas projeler, yapı ruhsat başvurusundan önce ilgili yapı denetim kuruluşunun proje ve uygulama denetçileri tarafından da incelenerek onaylanmıştır. Durağan Sanayi Sitesi Projesi, ilgili Bakanlıkça küme yapı olarak onaylanmış, küme yapıyı oluşturan blokların ruhsatlandırma işlemleri ve inşai faaliyetleri ise etap etap gerçekleşecektir. Yapı ruhsatı düzenlemek için Belediyemizce istenilen bilgi ve belgeler ruhsat dosyasına eklenmek suretiyle kooperatifçe yapı ruhsatı başvurusunda bulunulmuştur” ifadelerine yer verildi.
Zemin etüdü ile ilgili sorulara verilen cevapta ise belediye başkanlığı “ilgi dilekçenizde diğer bir husus zemin analizleri ilgili olarak ise, yapılaşması planlanan alanlarda iki kez zemin incelemeleri yapılmakta olup, bunlardan birincisi imar planlarına ilişkin zemin etütlerdir. Planlamaya ilişkin zemin etüt raporlarının sonuçlarına göre yerleşime uygunluk haritaları oluşturulmaktadır ve imar planlama işlemleri bu veriler de dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir. İkincisi ise ruhsata ilişkin zemin etütler olup, zemini oluşturan tabakaların durumunda yapılaşmaya uygun olmayan sonuçların yer alması durumunda bu hususlar önerileri ile birlikte zemin etüt raporlarında belirtilmektedir. Ruhsata esas statik (betonarme) projeler, zemin analizleri yapılan taşınmazlara ait zemin sınıfı ve grubu, zeminin taşıma gücü kapasitesi ile raporda belirtilen sonuç ve öneriler de dikkate alınarak yapılmaktadır. Sanayi Sitesi projelerinde ve raporlarında yapılaşmaya uygun olmayan bir duruma rastlanılmamıştır” dedi.

RUHSATIMIZ KESİLDİ!

Kooperatifin sosyal medya grubundan ise AKP ilçe başkanı Hasan YILDIRIM imzasız yapı ruhsatını paylaşırken kooperatif başkanı Harun ÖZPİYAL’de sosyal medya hesabından imzasız olan ruhsatı paylaşarak “B1 blokta 15 dükkan için inşaat ‘ruhsatımız kesilmiştir” ifadelerine yer verdi.

BİZE GELEN BİR TALEP YA DA PROJE YOK!

CHP Sinop milletvekili Barış Karadeniz de 1 yıl önce TBMM ne verdiği yazılı soru önergesinde ilçede küçük sanayii sitesinin olmadığına ve esnafın mağdur olduğuna, ekonomi zorluklar yaşadığına dikkat çekerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 14 soru sormuş cevap istemişti. Karadeniz; Durağan da küçük sanayi sitesi ile ilgili bir projelerinin olup olmadığı, esnafa kredi desteği sağlanıp sağlanmayacağına yönelik verdiği soru önergesine cevap geldi. 21.11. 2022 tarihli cevapta bakanlık şu ifadeleri kullandı; “Bakanlığımızın yatırım programında Sinop ilimizin Durağan ilçesinde yürütülen herhangi bir Küçük Sanayi Sitesi (KSS) projesi bulunmamaktadır. KSS kurulacak yerlerin imar planlarının yapımında 3194 sayılı “İmar kanunun” hükümleri geçerlidir. Onay yetkisi ise; KSS yerinin belediye sınırları içinde olması halinde ise ilgili belediyede, belediye sınırları dışında olması halinde ise valilikte bulunmaktadır” denildi.
Aynı cevapta sanayi sitesi yapı kooperatiflerine kredi desteği sağlandığına dikkat çekilerek; “kullandırılan kredilerin faiz oranı yıllık %3, geri ödeme süresi ise 3 yılı ödemesiz olmak üzere toplam 13 yıldır” dedi.
Bakanlık verdiği cevapta Durağanla ilgili olarak; “ Durağan ilçemizden 2022 yılı yatırım programına teklif edilmek üzere herhangi bir KSS Yapım projesi ulaşmamıştır. Sinop ilimizden yeni bir sanayi sitesi kurulması için başvuru yapılması durumunda, söz konusu talep ilgili mevzuat kapsamında bakanlığımızca değerlendirilecektir” denildi.

12013

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.